10.10.2008. Odpowiedź Prezydenta Miasta na Interpelację "Najlepszy biznesplan Konina"

Poniżej przestawiam odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na interpelację z dnia 23.09.2008 w sprawie wprowadzenia w Koninie corocznego konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina"

 

 

Konin, dnia 10.10.2008 r.

DG.0717-0178/2008

   PanJan Urbański
Radny Miasta Konina
 
      
                      W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.09.2008 roku w sprawie przygotowania konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina”, niniejszym wyjaśniam, że działaniami związanymi z promocją przedsiębiorczości w szerokim zakresie na terenie gminy Konin zajmują się Konińska Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, Naczelna Organizacja Techniczna, Cech Rzemiosł Różnych (firmy ujęte w Strategii Rozwoju Miasta do tego typu działań).

Miasto Konin natomiast odpowiedzialne jest za przygotowanie niezbędnych zachęt do pobudzania przedsiębiorczości. Dlatego też, realizujemy te działania między innymi poprzez wprowadzenie ulg podatkowych w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizowanie prac społecznie- użytecznych.

             Współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Koninie a firmami otoczenia biznesu z jasno określonymi granicami kompetencji gwarantuje precyzyjne określenie zadań do realizacji i wykonywanie ich przez każdą instytucję w swoim szczegółowym zakresie.

             Powielanie istniejących form wspierania przedsiębiorczości i angażowanie kolejnych instytucji do tego typu działań nie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w gminie, a może spowodować osłabienie rangi instytucji, które są już powołane do tego typu przedsięwzięć.

     Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz


You have no rights to post comments