17.12.2008 Odpowiedź Prezydenta na interpelację Najlepszy Biznesplan

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na ponowioną iterpelację dotyczącą wprowadzenia w mieście stałego cyklicznego konkursu na Najlepszy Biznesplan dla Konina. Treść ponowionej interpelacji oraz odpowiedź Prezydenta przedstawiamy poniżej. Jest duża szansa, że konkurs zajmie stałe miejsce w obrazie gospodarczym naszego miasta. O dalszych jego losach będzę informował na bieżąco.

 

 

Konin, dnia 11.12.2008 r.

DG.0717-0178/2008     

Pan

Jan Urbański

Radny Miasta Konina
 
       
            

 

              W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 28.10.2008 roku w sprawie wprowadzenia cyklicznego konkursu na „Najlepszy Biznesplan” informuję, że instytucje, które realizują zadania związane z promocją przedsiębiorczości na terenie gminy Konin wyraziły zainteresowanie taką formą wspierania przedsiębiorczości.

             W celu wypracowania koncepcji zorganizowania konkursu, a w szczególności określenia szczegółowych zasad oraz wyznaczenia organizatora i współorganizatorów konkursu zorganizowane zostanie spotkanie z instytucjami oferującymi współpracę w tym temacie.             

          Jednocześnie nadmieniam, że jestem zainteresowany objęciem patronatu nad konkursem na „Najlepszy Biznesplan” oraz współfinansowaniem nagród dla laureatów konkursu. 

 

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz


You have no rights to post comments