29.02.2008. XVIII sesja Rady Miasta

sesjamXVIII sesja Rady Miasta Konina trwała dziewięć godzin. Wprawdzie program sesji, która odbyła się 27 lutego, przewidywał 30 tematów do przedyskutowania, to radni najwięcej czasu poświęcili na składanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Jan Urbański złożył interpelację w sprawie emisji przez miasto obligacji komunalnych. Zdaniem radnego „obligacje są w zasadzie jedynym środkiem pozyskania przez miasto kapitału na przyszły boom  inwestycyjny”. Dotyczy to między innymi funduszy na rozpoczęcie około 2011 roku realizacji II etapu budowy obwodnicy zachodniej Konina. Kazimierz Pałasz, prezydent miasta, przypomniał, ze w przeszłości miasto już rozpatrywało możliwości emisji obligacji. Odstąpiło od pomysłu, jako bardzo drogiego. Dopóki kredyt jest tańszy niż obligacje, ich emisja nie ma uzasadnienia - dowodził prezydent, twierdząc przy okazji, że „jestem także mniejszym optymistą, niż radny Urbański, w sprawie budowy II etapu drogi krajowej nr 25. Moim zdaniem  termin rozpoczęcia budowy w 2011 roku jest mało realny, zważywszy na ostatnie decyzje zarządu województwa. Liczę bardzo, że radni Platformy Obywatelskiej przekonają władze województwa wielkopolskiego, w których Platforma ma obecnie głos decydujący, by wsparły konińską inwestycję. Na razie zarząd województwa zaproponował taki podział środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, że jeśli inwestycje dofinansowane z WRPO wyjdą na odległość 30 km od Poznania, to będzie cud”.

W trakcie obrad radni podjęli kilkanaście uchwał. Między innymi zatwierdzili zasady obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta. W czasie sesji mocno o podwyższenie wynagrodzeń zabiegali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nowe tabele dają możliwość podwyższenia wynagrodzeń, o ile instytucje i zakłady miejskie, wespół z samorządem, znajdą na to pieniądze.

Rada podjęła także uchwały o nazwaniu ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Kleczewską imieniem Miast Partnerskich oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej, kardynała Wyszyńskiego i Aleji 1 Maja imieniem NSZZ Solidarność. Także Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych otrzymała patrona; została nim Maria Skłodowska-Curie. Radni zdecydowali o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Konina.

Radni podzielili także 2.819.345 zł, otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponad połowę tej kwoty (1,5 mln zł) radni przekazali na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej. Prawie pół miliona złotych otrzymają niepełnosprawni, chcący podjąć działalność gospodarczą i firmy na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu przewidziano 270 tysięcy złotych.

W czasie sesji ślubowanie złożyła nowa radna Rady Miasta, Wioletta Cieślak. Radna zastąpiła Piotra Florka, który złożył mandat w związku z powierzeniem mu przez premiera funkcji wojewody wielkopolskiego. Radna jest członkiem Klubu Radnych PO.

 

Źródło konin.pl


You have no rights to post comments