23.09.2008 Interpelacje "Wakacje za własne zarobione pieniądze"

Interpelacja w sprawie: Wprowadzenia przez Urząd Miejski w Koninie, corocznej akcji „Wakacje za własne zarobione pieniądze.”

Konin 2008-09-23

 

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 Konin

 

 

Interpelacja

 

Dotyczy: Wprowadzenie przez Urząd Miejski w Koninie, corocznej akcji „Wakacje za własne zarobione pieniądze.”

 

W trakcie sesji majowej, zwróciłem się do prezydenta z wnioskiem, o uruchomienie w Koninie corocznej akcji „Wakacje za własne zarobione pieniądze”. Pan Prezydent Tylak wyraził zainteresowanie inicjatywą. Niestety, z pomysłu w bieżącym roku nic nie wyszło. Zdaję sobie sprawę, że przygotowanie takiej akcji wymaga czasu, przygotowania odpowiednich założeń, oraz zaplanowania w budżecie miasta środków na ten cel.

Mając na uwadze powyższe fakty, wnioskuję do Pana Prezydenta o przygotowanie takiej akcji na rok 2009, oraz wprowadzenie jej na stałe w kalendarzu pracy Urzędu Miasta Konina.

 

Przykładem prowadzenia podobnej akcji jest Sopot. Akcja jest organizowana przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska i adresowana jest do sopockich organizacji skupiających dzieci i młodzież. Każdej organizacji, wyznaczony zostaje określony do uporządkowania teren miasta. Za wykonaną pracę organizacje otrzymują wynagrodzenie, które przeznaczają na letni wypoczynek swoich podopiecznych. W bieżącym roku budżet akcji wyniósł tam 60 tys. złotych. Akcja trwała od maja do15 czerwca i wzięło w niej udział kilkaset dzieci.

W Koninie w takiej akcji, mogą wziąć udział oprócz organizacji pozarządowych również poszczególne szkoły. Pozwoli to na odciążenie budżetów rodzinnych poszczególnych uczniów, wytworzenie w młodzieży szacunku do pracy, a w końcu wizualne polepszenie obrazu naszego miasta. Poszczególne grupy młodzieży, mogą w ramach programu zajmować się zarówno porządkowaniem miasta jak i utrzymaniem terenów zielonych. Mogą w końcu wykonywać prace zlecone przez konińskie firmy. Zakres i zasięg akcji zależeć będzie od sposobu jej organizacji.

 

Z poważaniem:

Jan Urbański

 


You have no rights to post comments