23.09.2008 Interpelacja "Najlepszy biznesplan Konina"

Interpelacja w sprawie: Wprowadzenia w Koninie corocznego konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina” 

 

Konin 2008-09-23

  
Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

  Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 Konin
 

 

  

 

Interpelacja
 

 Dotyczy: Wprowadzenia w Koninie corocznego konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina” 

 

Mając na uwadze, wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości mieszkańców Konina, oraz konieczność zapobiegania  bezrobociu, wnioskuję do Pana Prezydenta, o wprowadzenie przez Urząd Miasta, począwszy od roku 2009, cyklicznego konkursu na najlepszy Biznesplan Konina. Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta, adresowany będzie zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą jak i osób dopiero wkraczających na rynek pracy np. studentów, młodzieży, czy osób bezrobotnych. Celem konkursu będzie umożliwienie zwycięzcom poszczególnych edycji, wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na działalność gospodarczą, realizowaną na terenie Konina. 

Na świecie i coraz częściej w Polsce są organizowane tego typu projekty i w organizacji konkursu można oprzeć się na sprawdzonych wcześniej wzorach. Do komisji oceniającej prace mogą zostać zaproszeni przedstawiciele lokalnego biznesu, banków, mediów i uczelni. Autorzy najlepszych biznesplanów oprócz nagród rzeczowych, otrzymają np.:

  • wsparcie Urzędu w zorganizowaniu przedsięwzięcia, specjalne ulgi podatkowe
  • współudział zainteresowanych biznesmenów w finansowaniu przedsięwzięcia na zasadzie Business Angels
  • gwarancje kredytowe lub kredyty preferencyjne
  • pomoc mentorską przedstawicieli biznesu
  • bezpłatną reklamę w lokalnych mediach
      
     

Możliwości i rozwiązań tego typu projektów jest znacznie więcej. Zależą w dużej mierze od sposobu organizacji, zasięgu konkursu i mogą być corocznie rozwijane. Ze swojej strony oferuję współudział w organizacji konkursu.

  
Z poważaniem:

Jan Urbański


You have no rights to post comments